Napisz do nas na adres:
info@szwajcarskiebanki.pl
Szwajcarski Bank Narodowy
wprowadził 17 maja 2017 r.
nowy banknot 20 franków.
Banknot ten zaprojektowała
grafik Manuela Pfrunder,
która zajęła II miejsce
w konkursie na wzór banknotu.
Dzi¶ jest 20.11.2017


Instytucje finansowe


Firmy z każdego kraju ¶wiata mog± posiadać konta w szwajcarskich bankach, o ile spełni± wymagania okre¶lone szwajcarskim prawem bankowym i przepisami wewnętrznymi wybranego banku.

Firma ogrodniczaJe¶li Wasza firma chce ulokować swoje ¶rodki w szwajcarskim banku to trzeba spełnić pewne wymagania.

Je¶li firma ma swoj± siedzibę w Szwajcarii to nie ma żadnego problemu. Bank dokona identyfikacji firmy na podstawie wyci±gu z Rejestru Handlowego (Handelsregister), co bank dokonuje za pomoc± systemu elektronicznego.

W przypadku, gdy firma nie znajduje się w rejestrze handlowym, wówczas firma musi bankowi przedstawić dokumenty firmowe: statut, umowa spółki, b±dĽ równorzędne dokumenty.

Je¶li firma ma swoj± siedzibę poza Szwajcari± to również musi przedstawić takie same dokumenty. Je¶li firma ma siedzibę w kraju, w którym brak rejestru handlowego, wówczas musi przedstawić dokumenty uwierzytelniaj±ce istnienie firmy. Wyci±g z rejestru handlowego lub dokumenty równorzędne nie mog± być starsze niż 12 miesięcy. Starsze dokumenty musz± być uzupełnione o potwierdzenie jakiego¶ organu nadzoruj±cego, lub rewizyjnego, b±dĽ wyposażone w aktualny "Certificate of Good Standing".

Szczególne zasady dotycz± firm tzw. Sitzgesellschaften.

W każdym przypadku wymagane jest przedstawienie bankowi aktualnych (nie starszych niż 12 miesięcy) dokumentów potwierdzaj±cych działanie firmy.
WskaĽniki - giełda w Zurychu:
9041.26, -0.01 %
Kursy walut w południe:
CHF/PLN    |    EUR/PLN
3,8373   4.1794
Genewa siedziba wielu banków
REKLAMA:
Napiszcie do nas jeśli chcecie mieć konto w Szwajcarii
Zobacz inne nasze strony o Szwajcarii: szwajcaria.net | szwajcaria.ovh | szwajcaria.top | bankiszwajcarskie.pl | szwajcaria-praca.pl | swisswine.pl | valais.pl | swissmade.com.pl | salonauto.info | swiss-club.pl | hotelszwajcarskie.pl | ticino.pl