Napisz do nas na adres:
info@szwajcarskiebanki.pl
Szwajcarski Bank Narodowy
wprowadził 17 maja 2017 r.
nowy banknot 20 franków.
Banknot ten zaprojektowała
grafik Manuela Pfrunder,
która zajęła II miejsce
w konkursie na wzór banknotu.
Dzi¶ jest 20.11.2017


Mowa prezesa SNB Hildebranda
UZASADNIENIE PHILIPPA HILDEBRANDA DO DECYZJI SNB O USZTYWNIENIU KURSU FRANKA

Szwajcarski Bank Narodowy decyzj± z dnia 6 wrze¶nia 2011 r. (jak zwykle we wtorkowe przedpołudnie) wprowadził sztywny kurs franka do euro wynosz±cy minimalnie 1,20 CHF.

Philipp Hildebrand były szef Szwajcarskiego Banku NarodowegoSzef zarz±du banku (ówczesny), Philipp Hildebrand, wyst±pił do narodu z krótkim uzasadnieniem tej decyzji. Oto ono (cytat):

"Szwajcarska gospodarka do¶wiadczyła nadzwyczajnej poprawy po Wielkiej Recesji. Stało się to dzięki olbrzymim wysiłkom tysięcy przedsiębiorstw, pracowników i decyzji podejmowanych przez władze.

Sytuacja międzynarodowa spowodowała jednakże bardzo znaczn± aprecjację franka szwajcarskiego w krótkim okresie czasu. Rezultatem stało się potężne przeszacowanie naszej narodowej waluty. Szwajcaria jest mał± i bardzo otwart± gospodark±. Co drugi frank jest zarobiony za granic±. Potężne przeszacowanie niesie za sob± ryzyko recesji jak również rozwój deflacji.

Dlatego celem Szwajcarskiego Banku Narodowego jest istotne i trwałe osłabienie szwajcarskiego franka. Ze skutkiem natychmiastowym, bank nie będzie dłużej tolerował kursu wymiany EUR / CHF poniżej 1 franka 20 centymów. SNB narzuci ten minimalny kurs z najwyższ± determinacj±. Jest przygotowane nabywanie dewiz w nieograniczonych ilo¶ciach. Nawet przy kursie 1.20 CHF za euro, nasza waluta jest wci±ż na wysokim poziomie. Z upływem czasu powinien się osłabiać. Je¶li stan gospodarki i ryzyko deflacyjne będ± tego wymagały, SNB podejmie dalsze działania.

Dzisiejsz± decyzj± SNB staje do ambitnego wyzwania. Musimy przyj±ć fakt, że koszty z tym zwi±zane mog± być bardzo wysokie. Jednocze¶nie, nierobienie niczego prawie na pewno doprowadziłoby do olbrzymich strat w naszej gospodarce. Podjętym dzi¶ działaniem, Szwajcarski Bank Narodowy Bank występuje w interesie kraju jako cało¶ci."
WskaĽniki - giełda w Zurychu:
9041.26, -0.01 %
Kursy walut w południe:
CHF/PLN    |    EUR/PLN
3,8373   4.1794
Genewa siedziba wielu banków
REKLAMA:
Napiszcie do nas jeśli chcecie mieć konto w Szwajcarii
Zobacz inne nasze strony o Szwajcarii: szwajcaria.net | szwajcaria.ovh | szwajcaria.top | bankiszwajcarskie.pl | szwajcaria-praca.pl | swisswine.pl | valais.pl | swissmade.com.pl | salonauto.info | swiss-club.pl | hotelszwajcarskie.pl | ticino.pl